Tisztelt Hallgatók!

Meghirdetésre került, és a NEPTUN-ban fölvehető a múlt félévben külön előadás keretében bejelentett „Optimization Methods for Engineering Problem Solving” című tárgy.

Célja, hogy megismerjék és elsajátítsák a mérnöki gyakorlatban alkalmazott optimálási módszerek alapjait, technikáit, és alkalmazását. A tárgy keretében nemcsak a klasszikus, de a legújabb, mesterséges intelligencia alkalmazását magukba foglaló optimálási módszerek is feldolgozásra kerülnek. Megértésüket és használatukat példák segítik, az optimálás gyakorlati haszna mérnöki esettanulmányokon keresztül lesz bemutatva.

A házi feladatok a példákhoz kapcsolódnak és alkalmazási területüket tekintve nagyobb részt a gépészmérnöki, mechatronikai illetve biztonságtechnikai szakhoz kapcsolódnak. Az informatikai kar hallgatói számára ugyanezek, mint programozási feladatok (mesterséges intelligencia módszerek is) jelennek meg.

A tantárgy előadója, Dr. Kalyanmoy Deb az IIT professzora, a terület nemzetközi hírű és elismertségű szaktekintélye és Dr. Renner Gábor az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa valamint Gyurecz György az OE-GBI adjunktusa.

A tárgy angol nyelvű, szabadon választható, és nyelvi kritériumtárgynak is megfelel.

Az idei félévben a tantárgy a következő ütemezésben lesz megvalósítva:

Az intenzív kurzuson a részvétel kötelező. Előreláthatóan öt napig tart, és a délutáni órákban lesz az órarenddel egyeztetett időpontokban megtartva.

A tantárgy vizsgával zárul. A tantárgy tematikát normál felbontásban letölthető a következő linkről:

deb.kurzus

Budapest, 2011. január 12.

 

Gyurecz György

 

adjunktus